English

Algemene Voorwaarden

Algemeen

Carmade is een handelsnaam van Arkadia

De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen “Arkadia - Carmade” en een koper waarop “Arkadia – Carmade” deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Totstandkoming overeenkomst

Een koopovereenkomst komt tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de koper, onder aanleiding van een door de koper gedane bestelling. Deze opdrachtbevestiging geschiedt doorgaans binnen 24 uur na de bestelling in de vorm van een e-mail. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is vernoemd. De door “Arkadia - Carmade” opgegeven prijzen zijn inclusief emballage en BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede exclusief verzend- en eventuele vervoerskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na opdrachtbevestiging. Annuleren van een bestelling dient binnen 7 dagen van een bestelling te geschieden. Reclame schort de betalingsverplichting niet op. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.

Verzending van uw bestelling

Uw bestellingen worden, met uitzondering van artikelen met een hoog gewicht of volume, bezorgd door PostNL. Als een bestelling niet door de brievenbus past, wordt deze als pakket verzonden. In dat geval ziet u in uw bestelstatus een 3S nummer bij de bestelling. Met dit nummer kunt u op de site van PostNL het verzendtraject van uw pakket volgen.

Op een postbusadres levert PostNL geen pakketten af die zwaarder zijn dan 12 kilo. Wij raden u daarom aan om bij een grote bestelling geen postbusadres te gebruiken maar een regulier adres.

Wanneer uw bestelling de status ‘verzonden’ heeft en deze is met PostNL Pakketpost is verzonden, dan staat er in uw bestelstatus een 3S-nummer achter het bestelnummer. Als u op dit nummer klikt, kunt u op de site van TNT Post zien waar uw pakket zich bevindt.

Het kan voorkomen dat u, na het klikken op het 3S-nummer, de volgende melding krijgt: ‘Er zijn geen zendingen aangetroffen voor deze combinatie’ (dit is de combinatie van het 3S-nummer en de postcode waar de bestelling afgeleverd moet worden). Deze melding kan veroorzaakt worden doordat PostNL het 3S-nummer nog niet heeft verwerkt. U kunt de status van uw bestelling in dat geval de volgende werkdag opvragen.

Wanneer dezelfde melding drie dagen na verzending nog steeds verschijnt en u heeft uw bestelling nog niet ontvangen, dan verzoeken we u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

Bezorging van zware en grote artikelen

Grote en zware artikelen worden bezorgd door onze eigen transportdienst. De bezorging vindt plaats na overleg met u. Het artikel wordt door de bezorger tot voorbij de voordeur op de begane grond afgeleverd. U bent zelf verantwoordelijk om, indien gewenst, het artikel naar een hoger gelegen verdieping te brengen. Grote en zware artikelen kunnen niet worden afgeleverd op een postbusnummer.

Verzendkosten

De verzendkosten naar Nederland zijn onderverdeeld in 4 groepen.

1- Brievenbuspost € 3,50
2- Kleine zendingen met Track & Trace € 6,75
3- Pakketpost met Track & Trace € 6,75
4- Zware & Grote Paketten Volgens opgave

 

U betaalt slechts eenmalig het hoogste bedrag, ongeacht het aantal artikelen.

 

Retourneren

Op alle artikelen die u bij ons koopt heeft u garantie. In het geval dat u een artikel ontvangt dat niet in perfecte staat verkeert, voorzien wij u graag zo snel mogelijk van een passende oplossing. Dit doen wij, afhankelijk van uw artikel, door vervanging, reparatie of terugbetaling. Daarnaast gelden voor bepaalde producten fabrieksgaranties.

U kunt uw gekochte product aan ons retourneren indien onbeschadigd, in originele verpakking en ongedragen.

Retourzendingen dient u binnen 10 dagen bij ons aan te melden, na akkoord dient de retourzending binnen 7 dagen bij ons binnen te zijn. U dient eerst een retournummer aan te vragen sales@arkadia.nl stuur goederen nooit zomaar retour.

Retourzendingen zijn voor kosten en risico van de koper. Dit houdt in dat Arkadia niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retourgestuurde artikelen. Vraag daarom op het postagentschap (PostNl) altijd om een 3S-nummer of traceercode en bewaar deze goed.

Aan het niet accepteren van een pakket zijn kosten verbonden, dit zijn de standaard verzendkosten van PostNL.

 

Artikel bij ontvangst niet in goede staat, defect of beschadigd.

Wanneer een artikel defect of beschadigd is bij ontvangst, dan verzoeken wij u vriendelijk om direct na ontvangst foto's te maken van het product, inclusief de verpakking, u een retouraanvraag te starten, door ons een e-mail met de foto's te sturen aan sales@arkadia.nl met de reden van de retour, u kunt dan uw product ter beoordeling retoursturen.

 

Artikel na enige tijd defect

Wanneer een artikel buiten uw schuld om kapot gaat of kapot blijkt te zijn terwijl u dit al langer dan 14 dagen in uw bezit heeft dan helpen wij u graag zo snel mogelijk. Afhankelijk van wat u gekocht heeft kunt u het artikel kosteloos naar ons of naar onze reparatieservice opsturen of afleveren bij een servicepunt van de fabrikant. Neem hierover contact op per email en wij helpen u dan zo snel mogelijk.

 

Vervangend exemplaar

Wanneer u een artikel heeft geretourneerd ontvangt u niet automatisch een vervangend exemplaar. Het door u betaalde bedrag wordt zo spoedig mogelijk teruggestort op uw rekening. U kunt het artikel dan eventueel opnieuw bestellen.

Voor artikelen die op de juiste wijze geretourneerd zijn komt de betalingsverplichting te vervallen of wordt het door u betaalde bedrag teruggestort op uw rekening, verzendkosten zijn altijd voor de koper.

Overmacht

Indien Arkadia - Carmade door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van “Arkadia - Carmade” wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. De partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.